Çocuk ve Taekwondo

Çocuk ve Taekwondo

Çocuklar fiziksel ve ruhsal olarak “henüz” gelişmektedir. Bu süreç Taekwondo açısından çift yönlü fayda sağlamaktadır. Çocuğun bu ham yapısı teknikleri daha çabuk algılamasını ve uygulamasını sağlamaktadır. Ayrıca Taekwondo ile spor yapan çocuğun bedeni, daha güçlü, esnek ve dayanıklı olacaktır. Fiziksel egzersizler ve teknik çalışmalar neticesinde, dengeli, çevik, dirençli ve güçlü bir yapıya sahip olacaktır. Esnetme egzersizleri neticesinde çocukların, kas yapısında uzamalar olur. Bu sayede çocuk dengeli bir boy-kilo orantısına sahip olur. Taekwondo’nun dinamik yapısı özellikle “en hareketli çağlarında” olan çocukların ilgisini çekmektedir. Çocuklar Taekwondo ile hareket edebilmekte, enerjisini boşaltabilmekte, vücudunu pratik olarak kullanmayı öğrenmekte ve tüm bunları eğlenerek yapmaktadır. Çocukluk döneminde alınan eğitim kişiliğin büyük bölümünü oluşturmaktadır. DO Felsefesi de bu eğitim için bize yardımcı olmaktadır. DO öğretisinin temel ilkeleri olan onur, sadakat, nezaket, dürüstlük ve adalet, cesaret, şefkat, ve içtenlik ile çocuk erdemli bir birey olmanın ilk adımlarını atmaktadır. Bu gelişimi ait olduğu topluluk içerisinde sürdüren çocuk kendini tanımaya başlar. Bu yolla özgüven kazanır, toplum ile olan ilişkilerini biçimlendirmeye başlar. Paylaşma, kendisinden zayıfı koruma ve kollama, liderlik, stres ve sıkıntılarla başa çıkma, sorumluluk üstlenme, duygularını kontrol etme, cesaret ve yaratıcılık gibi becerileri geliştirmektedir. Kendine güveni tam, duygularını kontrol edebilen çocuğun, şiddet ve saldırganlık eğilimlerinden uzak durmakta ve saldırganlık eğiliminin doğal yollarla ve sosyal kurallara uygun şartlar altında giderilmesi sağlanmaktadır. Taekwondo ve Eğitim: Çağdaş eğitim düzenlemelerinde, öğrencinin okul dışında bedensel enerjisini olumlu, düzenli ve etkili biçimde harcayacağı alternatifler üretilmesinin altı önemle çizilmektedir. Bu türden bedensel çalışmalar zihinsel dinlenmeyi de doğal olarak hazırlamakta ve çocukları okulda öğrenme için hazırlamaktadır. Çocuklar, ayrıca okul dışı eğlenceli etkinliklerle öncelikle “öğrenmeyi öğrenmektedir” ve öğrenmeye hazır hale gelmektedir. Düzenli olarak pratik yapan çocuk, kazandığı “yetileri nasıl geliştireceğini” de anlamaktadır. Taekwondo’nun bu etkileri çocuğun günlük ve ileriki yaşamında çok olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Taekwondo ve “Zor” Çocuklar: Günümüz gelişmiş batı toplumlarında savunma sanatları psikolojik olarak sorunlu çocukların rehabilitasyonunda da etkili bir tedavi yolu olarak benimsenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda çocukların özellikle topluluk içinde var olma, odaklanma, fiziksel ve ruhsal rahatlama alanlarında gelişme sağladığı görülmektedir. Bu yolla çocuk hayatının diğer alanlarında çok daha başarılı olabilmekte ve önceki dezavantajını bir avantaj olarak kullanabilmektedir.

....Etiketler : taekwondo , çocuk , cem , uymak , koredo , tekvando , maltepe